Veszélyes áru fuvarozás (ADR)

szaki adr

 

Veszélyes áruk azok a termékek, amelyek szállításuk során tűz- és robbanásveszélyt, egészségkárosító hatást vagy környezetkárosító tulajdonságokat hordoznak. Szabályzatokban leírt módon valamely UN-számhoz, illetve áruosztályba sorolják, osztályozzák, szállítását külön engedélyhez kötik, fuvarozásukhoz speciális felszerelés és ismeret szükséges.

 

Cégünk rendelkezik a megfelelő engedélyekkel, biztonságtechnikával felszerelt ponyvás- és hűtőkamionokkal. Gépjárművezetőink sikeresen elvégezték az ADR küldeménydarabos tanfolyamot, folyamatos oktatáson vesznek részt és több éves tapasztalattal bírnak. Különböző osztályba tartozó ADR áruk szállításánál különösen fontos betartani az együvé rakási tilalmat, és a különféle veszélyes árukat tartalmazó rakomány egy járműben történő együttes szállítására vonatkozó ADR előírási szabályzatot.

 

ADR áru szállításhoz az alábbi adatok ill. információk szükségesek:

 • az áru mely osztályba sorolható
 • az áru UN száma
 • csomagolása

 

Leggyakoribb termékek, melyek a veszélyes áru besorolásába tartoznak:

 • gyógyszerek
 • tisztítószerek
 • kozmetikai termékek
 • festékek, lakkok
 • vegyi anyagok

 

ADR áru osztályok:

 • 1 osztály: Robbanóanyagok és tárgyak – az osztályhoz tartozó engedéllyel nem rendelkezünk
 • 2 osztály: Gázok
 • 3 osztály: Gyúlékony folyadékok
 • 4.1 osztály: Gyúlékony szilárd anyagok, önreaktív anyagok és szilárd érzéketlenített robbanóanyagok
 • 4.2 osztály: Öngyulladásra hajlamos anyagok
 • 4.3 osztály: Vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztő anyagok
 • 5.1 osztály: Gyújtó hatású (oxidáló) anyagok
 • 5.2 osztály: Szerves peroxidok
 • 6.1 osztály: Mérgező anyagok
 • 6.2 osztály: Fertőző anyagok
 • 7 osztály: Radioaktív anyagok – az osztályhoz tartozó engedéllyel nem rendelkezünk
 • 8 osztály: Maró anyagok
 • 9 osztály: Különféle veszélyes anyagok és tárgyak


Veszélyes árut kísérő okmányok:

 • fuvarokmány,
 • írásbeli utasítás,
 • jármű jóváhagyási igazolás,
 • ADR oktatási bizonyítvány,
 • tisztítási bizonylat,
 • különböző engedélyek, határozatok

 

Figyelem! Cégünk az 1. és a 7. osztályba sorolt termékek csoportjába tartozó áruk kivételével vállal veszélyes áru-szállítást.

 

A veszélyes áru (ADR) fuvarozás igényléséhez, kérjük vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal.

© 2022 Szaki Trans Kft